| 6 generationer | Köpekontrakt 1897 | Köpekontrakt 1940 |
Start Gården Hästar Isländsk Fårhund Grövelsjön Foto-sidan Quilt-sidor Länkar Gästbok

Östersyninge

  Vår gård består av 17 hektar åkermark, 3 hektar bete, 17 hektar skog, 4 hektar impediment och 1 hektar som är tomtmark och mark för lantbruks-byggnader.
  Byggnaderna på gården består av två boningshus, stallet, en gammal ladugård med höskulle, loge och några mindre hus för förvaring.
  Åkermarken användes till att producera spannmål, havre, korn och vete samt grovfoder åt hästarna. En liten del av arealen används till bete till hästarna. Från och med 2005 odlar vi inget spannmål på grund av den svenska jordbrukspolitiken.
  Skogsmarken består mest av moränleror, en mindre del är mossmark och det finns en liten grustäckt för eget behov.
  Maskinuppsättningen består av 2 traktorer av märket John Deere för jordbruket och en gammal skogs-traktor, Massey Ferguson. Vi har också några vagnar och kärror. För spannmålsodlingen finns en 3-skärig växelplog, en Lilla Harrie S-pinneharv, en kombi-såmaskin och en ringvält. Till vallodlingen har vi en slåtterkross, hövändare, höräfsa och en Heston storbalspress.